:

English

:
" - 2001" 25-26 2001 " 1997-2000 " ( ""). - , "".


25 , ,
 1. 11-00   .-. ..
 2. 11-30   l = 0.01 - 30 . , , . .. ( )
 3. 12-10   . .. ()
 4. 12-40   Ni/C. .. , .. , .., .. ()

 5. 14-00   . . , . , . , . , . , . , . , . (, Spring)
 6. 14-30   . .., .. ()
 7. 14-50  X-RAY MICRO-OPTICS FOR HIGH ENERGY SYNCHROTRON RADIATION A. Snigirev (, ESRF)
 8. 15-20   . .., .., .. ()
  . .
 9. 16-30   . .., .. ()
 10. 17-00   . .. ()
26 , - ,
 1. 11-00  FIRST EXPERIMENT ON SYNCHROTRON BEAM WITH DIAMOND X-RAY BIPRIZM. L.G.Shabel'nikov*, I.A.Schelokov, M.V.Grigoriev, V.A.Yunkin (), A. Snigirev, I. Snigireva, S. Kuznetsov (France)
 2. 11-30   . .., .., ..
 3. 12-00  CRYSTALLINE MICRO UNDULATORS. Avagyan R., Avetyan K., Ispiryan K., Melikyan E.()
  . .
 4. 13-00  NON ABSORPTION FRESNEL MODIFIED ZONE PLATES FOR FOCUSING HARD X-RAY. V.V.Aristov, A.A.Isoyan, A.V.Kuyumchyan, E.V.Shulakov, M.V.Grigor'ev ()
 5. 13-30   " ". .., .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , . Karlsteen, M. Willander ()